TREES Street funiture

NIHON KOGYO Co.,Ltd.
1997
Photo/
Kasuga-kita primary school(Kasuga-shi, Fukuoka)
Chiba new town(Inba-gun, Chiba)
Morotomi-cho culture gym(Saga)